BẤT ĐỘNG SẢN ST HOUSING 東京都新宿区高田馬場 1-17-18 ST高田馬場ビル 7-8F

CHI PHÍ MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHẬT: PHÂN TÍCH PHÍ VÀ THUẾ MUA

CHI PHÍ MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHẬT: PHÂN TÍCH PHÍ VÀ THUẾ MUA

Tháng 6 12, 2018 5 Comments

Trước khi đưa ra đ ngh mua bt đng sn ti Nht Bn, điu quan trng là phi có ước tính tt v tng chi phí ca bn và hiu khi nào chi phí s phát sinh trong quá trình mua.

Thông thường khi mua mt tài sn thuc s hu trước, ch s hu nên hoàn thành toàn b giao dch (t khi nhn thanh toán cho đến khi bàn giao chìa khóa) trong vòng chưa đy ba tháng, vì vy ti thi đim đưa ra ưu đãi, bn s cn phi có mt s tin đáng k trong tay đ trang tri các chi phí linh tinh, v.v. Xin lưu ý rng chi phí dưới đây chước tính và s tùy thuc vào ni dung tha thun ca bn vi người bán trong s các yếu t khác.

Ti thi đim ký Tha thun mua bán: Thanh toán gim (trong hu hết các trường hp là 10% giá mua), chi phí linh tinh (khong 1,7% giá mua)

Ti thi đim đóng (bàn giao chìa khóa): Phn còn li ca giá mua (giá mua tr đi thanh toán), chi phí linh tinh (khong 6-10% giá mua)

1-2 năm sau khi mua: Thanh toán thuế thu nhp bt đng sn (thay đi tùy thuc vào tài sn)

 

Thuế Thu Nhp Bt Đng Sn

Thông báo cho khon thuế này s đến t văn phòng qun/tnh trưởng trong 6-18 tháng sau khi giao dch hoàn tt.

Có th có s gim thuế đc bit trong trường hp mt s điu kin pháp lý được tha mãn (ví d, nhà được xây dng sau năm 1982, tng kích thước 50-240 mét vuông, vv), nhưng các điu kin pháp lý hin hành đ gim khác nhau tng qun/tnh. Ngoài ra, đ được gim thuế, mt s qun/tnh yêu cu khai báo t ch s hu mi trong mt khung thi gian nht đnh sau khi mua, vì vy đây là điu bn nên xác minh trước vi mt công ty bt đng sn đa phương hoc văn phòng thuế cho chính quyn qun/tnh, v.v.

 

Thuế Tiêu Dùng

Các trường hp không áp dng thuế tiêu th

Trong trường hp người bán ca nơi cư trú trước là mt cá nhân, thuế tiêu th s không được tính vào giao dch. Giá mua đt cũng không bao gi chu thuế tiêu th.

 

Các trường hp được áp dng thuế tiêu th

Tuy nhiên, thuế tiêu th được tính vào phí đi lý, và nếu bt đng sn đã được tân trang li bi mt công ty bt đng sn trước khi chuyn nhượng, thuế tiêu th có th là do chi phí tân trang li.

Thuế tiêu th phi tr cho các giao dch trong các tòa nhà và các công trình khác trên đt. Khon tin này cũng phi tr cho phí người ghi nhn hp pháp, được tr cho vic ghi nhn chuyn quyn s hu các tòa nhà và / hoc đt trong s đăng ký bt đng sn. Ngoài ra, thuế tiêu th thường được tính như là mt phn ca phí ban đu cho vay, nhưng các chi tiết c th khác nhau theo tng người cho vay.

 

Chi Phí Ký Kết Hp Đng Mua Bán

S tin đt cc được thanh toán ti thi đim thc hin tha thun mua bán thường là 10%, nhưng s tin chính xác tùy thuc vào tha thun gia người mua và người bán.

Trong trường hp tài sn là mt tài sn cao cp có nhu cu cao, người bán có th yêu cu mt khong đt cc cao hơn 10%. Khon đt cc thường là phn tr góp đu tiên ca giá mua, vi s dư đến hn vào lúc hoc trước khi đóng giao dch (tc là ti thi đim bàn giao chìa khóa).

Trong trường hp đin hình, nếu người mua hy giao dch sau hp đng nhưng trước khi đóng, người mua s mt tin đt cc và nếu người bán hy giao dch trước khi đóng, người bán phi tr cho người mua hai ln s tin đt cc.

 

Thuế Tem Trên Hp Đng Mua Bán

S tin khác nhau tùy thuc vào giá mua, nhưng được gim trong trường hp bán tư nhân mt nơi cư trú thuc s hu t trước có giá tr t 10-50 triu JPY (cùng vi các điu kin khác) đến 10.000 JPY. Ngay c trên mt tài sn vi giá mua là 99 triu yên, thuế tem s ch là 30.000 JPY khi đáp ng các điu kin đ gim thuế đc bit.

 

Phí Đi Lý

Thường là 3,24% giá mua + 64.800 JPY (đây là gii hn pháp lý mc trên).

Mt na phí đi lý thường được thanh toán ti thi đim ký hp đng mua bán, vi s dư hết hn vào lúc đóng.

 

Chi Phí Phi Tr Ti Hoc Trước Thi Đim Đóng

Vì thường người bán mun s dư ca giá mua được thanh toán trc tiếp vào tài khon ngân hàng cá nhân, nếu bn đang có ý đnh vay, bn nên kim tra vi người cho vay đ xem người cho vay có đng ý chuyn mt phn khon vay thế chp trc tiếp vào người bán. Ngoài ra, đôi khi người bán s yêu cu thanh toán ba phn ca giá mua (mt phn ti thi đim hp đng, mt phn khi các điu kin khác được đáp ng và s dư khi đóng).

 

Chi Phí Khác Cho Vic Vay Tin, Chuyn Quyn S Hu, V.V.

Khi s tin ca khon vay gc đã được ngân hàng ca bn chp thun, bn s thc hin tha thun vay được gi là 消費 契約 hoc kinsen shouhitaishaku keiyakusho trong tiếng Nht. S có mt khon thuế đóng du trên mi bn gc đã ký ca hp đng cho vay. Ti thi đim đóng, chi phí mua linh tinh thường s bng t 6-13% giá mua, tùy thuc vào chi tiết c th ca tài sn, s tin vay thế chp, v.v. Bn s có th nhn được mt khon tin ước tính các chi phí này tt hơn sau khi kim tra thc tế tài sn và tho lun kết qu và chi tiết v khon vay vi người cho vay ca bn.

 

Thuế Đóng Du Cho Tha Thun Vay

S tin thuế ph thuc vào s tin ca khon vay gc. Trong trường hp có khon vay t 10-50 triu JPY, thuế là 20.000 JPY.

 

Chi Phí Lưu H Sơ

Có nhng khon phí dch v cho người c vn tư pháp đ xác minh ni dung ca s đăng ký bt đng sn trước khi chuyn và ghi li thế chp ca người cho vay và chuyn quyn s hu cho người mua. Ngoài ra còn có các loi thuế thu âm riêng bit gi là 登録 hoc touroku menkyozei trong tiếng Nht.

 

Ph Phí Vay

Phí hành chính, l phí đi vi người bo lãnh vay, phí bo him cháy, bo him nhân th nhóm ( 信用 生命 hoc dantai shin'yo seimei hoken trong tiếng Nht). Các khon vay linh tinh c th khác nhau tùy thuc vào loi khon vay và người cho vay.

 

Phí Đi Lý

Thông thường, na cui ca phí đi lý s đến hn vào thi đim đóng. Nếu bn mua trc tiếp t mt công ty bt đng sn, đôi khi không có đi lý riêng hoc phí trung gian.

 

Thuế Quy Hoch Đô Th Và Thuế Tài Sn C Đnh

Ch s hu tính đến ngày 1 tháng 1 chu trách nhim v các loi thuế này. Ngoài giá mua, thường người bán yêu cu người mua tr cho h t l phn trăm ca các loi thuế này tương ng vi s ngày mà ch s hu mi s s hu bt đng sn trong năm dương lch. Đi vi căn h, có th có thêm các khon thanh toán tm ng cho phí qun lý, d tr sa cha, v.v ...

Đ biết thêm chi tiết v thuế liên quan đến vic mua và nm gi tài sn ti Nht Bn, vui lòng xem: Hướng dn v Thuế Bt đng sn ti Nht Bn.5 Responses

Othettago
Othettago

Tháng 5 24, 2021

cheapest viagra prices uk

balafrasy
balafrasy

Tháng 5 02, 2021

buy doxycycline hyclate 100mg acne

balafrasy
balafrasy

Tháng 3 30, 2021

http://hcialischeapc.com/ – buying generic cialis online safe

balafrasy
balafrasy

Tháng 12 13, 2020

Buy Over The Counter Prednisone Pills lekImima cialis for sale online eloleasory cialis the dangers fda

Rabin Adhikari
Rabin Adhikari

Tháng 7 25, 2018

Hi

Leave a comment