BẤT ĐỘNG SẢN ST HOUSING 東京都新宿区高田馬場 1-17-18 ST高田馬場ビル 7-8F

HƯỚNG DẪN MUA MỘT NGÔI NHÀ TẠI NHẬT BẢN

HƯỚNG DẪN MUA MỘT NGÔI NHÀ TẠI NHẬT BẢN

Tháng 5 25, 2018 4 Comments

Trong hu hết các khía cnh, quá trình mua bt đng sn ti Nht Bn rt ging vi mua bt đng sn bt kỳ quc gia nào khác. Tuy nhiên, quá trình thc tế có th hơi khó hiu và tn thi gian, đc bit nếu bn không nói hoc đc được ngôn ng ca h.

Trong hướng dn này, chúng tôi đã chia quy trình mua thành tám bước đơn gin. Trong nhng tun ti, chúng tôi s xut bn các bài viết chi tiết v tng bước.Nếu bn đang nghĩ đến vic mua nhà hoc bt đng sn đu tư vi tư cách là người nước ngoài ti Nht Bn, câu hi đu tiên bn có th có là liu người nước ngoài có th mua bt đng sn đây không.

Người nước ngoài có th mua tài sn Nht Bn không?

Không có gii hn pháp lý đi vi vic mua bt đng sn ti Nht Bn cho người nước ngoài. Người nước ngoài ch có trách nhim cung cp thông báo bng văn bn cho Ngân hàng Nht Bn trong vòng 20 ngày k t ngày mua bt đng sn.

Không cn phi có quc tch hoc thm chí là th thc cư trú đ mua nhà Nht Bn. Tuy nhiên, vic mua bt đng sn ti Nht Bn không cho phép người mua nhn visa cư trú ti Nht Bn. Nếu bn không có visa thường trú, không kết hôn vi công dân Nht Bn, và / hoc không ít nht là cư trú ti Nht Bn vi lch s công vic đã được xác lp, có th rt khó tìm ngun tài chính đ mua bt đng sn Nht Bn.

Không hn chế quyn s hu đt

Không ging như nhiu quc gia châu Á khác và mt s vùng ca Hawaii, không có gii hn v quyn s hu đi vi đt đai (ví d, yêu cu thuê đt trong 99 năm thay cho quyn s hu toàn b đt).

Hướng dn Mua mt Ngôi Nhà Nht Bn

Bước 1: Nghiên cu tài sn và la chn tài chính

Bước đu tiên cho bt c ai mun mua mt nơi cư trú là bt đu bng cách nghiên cu các tùy chn khác nhau, đt các ưu tiên ca bn và xác đnh ngân sách.

Bn s cn phi xem xét xem bn mun mua mt nơi cư trú mi hoc trước thuc s hu, mt căn h hoc nhà tách ri, hoc nếu ngân sách và thi gian ca bn cho phép, thm chí mua mt lô đt và có mt ngôi nhà được xây dng cho bn. Chúng tôi s đ cp đến các ưu và nhược đim ca các tùy chn này trong mt bài viết tiếp theo.

Bn có th đ kh năng chi tr bao nhiêu?

Nói chung, người cho vay Nht Bn cung cp h tr tài chính cho các cá nhân phân b không quá 25% tng thu nhp hàng năm ca h đ thế chp các khon thanh toán khon vay.

Thuế s tăng khong 6% đến 7% cho giá mua. Đ biết thêm thông tin v các vn đ v thuế, vui lòng xem hướng dn này v thuế bt đng sn ca Nht Bn, bao gm thuế tài sn c đnh hàng năm (tài sn) đ lên kế hoch.

Nếu bn s dng mt đi lý đ mua mt tài sn, bn s phi tr mt khon phí môi gii (hoa hng) là 3% ca giá mua cng vi 60.000 yên cng thuế tiêu th (hin ti là 8%). Vui lòng xem bài viết này đ biết: Phân tích phí và thuế mua khi mua bt đng sn ti Nht Bn

Tùy Chn Tài Chính Cho Người Nước Ngoài Cư Trú

Mt s ngân hàng Nht Bn cho vay người nước ngoài cư trú ti Nht Bn. Bn có nhiu kh năng được người cho vay ưu tiên xem nếu bn có tư cách thường trú hoc đã kết hôn vi công dân Nht Bn. Mt s ngân hàng cũng cho người nước ngoài vay vi kinh nghim làm vic lâu dài ti Nht Bn hoc nếu người hôn phi ca bn có th thc thường trú. Vui lòng xem bài viết này đ biết tài liu bn cn và ngân hàng nào cho người nước ngoài mượn.

Nếu bn là người không cư trú, s rt khó đ tìm mt người cho vay Nht Bn, nhưng mt s người có th x lý bn theo tng trường hp c th.

Bt đu bng cách thu thp thông tin v các ngun tài chính tim năng. Các ngân hàng tư nhân và các t chc tín dng đa phương cung cp phn ln các khon vay nhà ti Nht Bn. Vui lòng xem các hướng dn này đ biết thêm thông tin: Nhn khon vay mua nhà như mt người nước ngoài ti Nht Bn và Hướng dn các khon vay thế chp ti Nht Bn.

Quyết đnh xem bn có mun khon vay lãi sut c đnh hoc biến không, nghĩa là bn quan trng như thế nào đi vi vic thanh toán hàng tháng được c đnh trong toàn b thi hn tr n. Hin ti các khon vay lãi sut c đnh rt ph biến Nht Bn vì lãi sut mc thp lch s. Vui lòng xem bài viết này đ biết thêm thông tin v lãi sut nào tôi có th nhn được cho khon vay cm c thế chp ti Nht Bn?

Bước 2: Xem và so sánh các Tài sn và Chn mt người cho vay

Mt khi bn đã quyết đnh các thông s cơ bn ca tài sn mà bn mun, đã đến lúc thc s đi mua sm. Mt cách tt đ làm điu này là tìm các tài sn có th so sánh trong vùng lân cn bn mun và tìm hiu v các mc giá gn đây được thanh toán cho các thuc tính này.

B Đt đai, Cơ s h tng, Giao thông vn ti và Du lch có trang web đ giúp bn tìm giá có th so sánh vi giao dch bt đng sn. Mt đi lý bt đng sn đa phương cũng có th là mt ngun tài nguyên vô giá, hoc bn có th bt đu trc tuyến bng cách xem d liu xu hướng giá và so sánh danh sách bt đng sn trên bt đng sn Nht Bn.

Điu quan trng là phi đn nhiu ngôi nhà m và xem càng nhiu nơi càng tt. Trong bt đng sn, không có gì tt hơn hơn nhìn thy trc tiếp rt nhiu tài sn khác nhau, b trí khác nhau, vv đ có được mt cm giác thc s v các yếu t khác nhau nào là quan trng nht đi vi bn. Xem nhiu đa đim s giúp bn tìm hiu đ có th so sánh các tài sn hiu qu hơn.

Bước 3: Hoàn thành đơn đăng ký mua hoc thư mc đích và nhn được chp thun trước khon vay

Mua Căn h hoc Nhà mi

Nếu bn đang mua căn h hoc nhà mi, bn s cn phi đin vào đơn đăng ký mua (購入 hoc kounyuu moshikomisho) do nhà phát trin hoc công ty bt đng sn tng hp. Đi vi các tài sn mi, đôi khi s có mt đt x s được thc hin tùy thuc vào s lượng đơn đăng ký nhn được, vì vy xin lưu ý rng phiếu mua  ca bn có th không được chp nhn ngay c sau khi đăng ký.

Cũng s có mt khon phí đăng ký thường t ¥ 20,000 đến ¥ 100.000 s được tr li nếu đơn đăng ký ca bn không được chp nhn. Trong trường hp đơn đăng ký ca bn được chp nhn, s tin này s được phân b vào s tin kiếm được mà bn s thanh toán ti thi đim thc hin tha thun mua.

Nếu bn đang nghĩ đến vic mua mt căn h chung cư, vui lòng xem: Câu hi đt ra khi mua căn h chung cư Nht Bn.

Mua mt Ngôi nhà được s hu trước

Nếu bn đang mua mt nơi cư trú được s hu trước, bn có th mun gi mt lá thư bày t ý đnh ( 証明書 hoc kaitsuke shoumeisho trong tiếng Nht) cho người bán. Lý do đ s dng thư mc đích là đ thông báo cho người bán rng bn đang xem xét nghiêm túc vic mua tài sn. Có rt nhiu ni dung có th có trong mt thư bày t ý đnh, nhưng mc đích thc s ca nó là đ m đu cho các cuc đàm phán ca bn. Chúng tôi s trình bày các ni dung chính trong mt thư mc tiêu đin hình trong mt bài viết tiếp theo.

Thanh Toán Tin / Tin Đt Cc

Tin đt cc ( tetsukekin) là khon tin gi mà người mua tr cho người bán đ chng minh mc đ nghiêm trng ca ý đnh ca người mua. Nó thường là 5-10% tng giá mua, và nói chung nó s được tính là mt phn ca tng giá mua khi tha thun được hoàn thành.

Nhn Phê Duyt Trước Khi Cho Vay

Đng thi bn đang gi thư ca bn v ý đnh hoc ng dng đ mua, bn s cn phi bt đu quá trình phê duyt trước (hoc trước khi sàng lc) cho vay bng cách nói chuyn vi người cho vay ca bn. Ti thi đim này, bn s được yêu cu np bn sao ca (1) tài liu nhn dng như h chiếu và bng lái xe đa phương, (2) giy chng nhn sc khe gn đây và (3) biên nhn thuế hàng năm ca bn (源泉 hoc gensen choushuuhyou).

Bước 4: Nhn và xem xét Bn Gii Thích Các Vn Đ Quan Trng

Bn Gii Thích Các Vn Đ Quan Trng (重要 事項 説明書 juuyoujikou setsumeisho trong tiếng Nht, bên dưới "Gii thích") là tài liu tiết l hp pháp được đi lý ca người bán chun b cha tt c thông tin tài liu mà bt kỳ người mua nào mun biết đ có th đ đưa ra quyết đnh mua hàng sáng sut.

Theo lut Nht Bn, đó là mt tài liu bng văn bn phi được gi ti người mua (và cũng được gii thích bng li nói) trước khi người mua thc hin tha thun mua. Gii thích có th dài t 20 đến 100 trang và do đó thường đòi hi mt lượng đáng k công vic cho đi lý ca người bán đ tp hp li. Lý do gii thích là gim s lượng tranh chp xy ra gia người mua và người bán bng cách đm bo người mua có đ thông tin trước khi thc hin tha thun mua hàng ràng buc v mt pháp lý.

Chúng tôi s trình bày ni dung ca tài liu Gii thích các vn đ quan trng đin hình trong bài viết tiếp theo.

Bước 5: Thc hin tha thun mua hàng và hoàn thành đơn xin vay tin

Ký Tha thun mua

Khi bn đã hài lòng vi ni dung Bn Gii thích các vn đ quan trng, đã đến lúc ký Tha thun mua. Bn nên đm bo tha thun mua cha tt c các đim bn đã đng ý vi người bán.

Xem Xét Thuế

Ngoài ra, nếu giao dch mua ca bn din ra vào gia năm, bn cn đm bo rng người bán ha s thanh toán phn Thuế tài sn c đnh và Thuế quy hoch đô th tương ng vi s ngày người bán s hu tài sn năm đó. Thay vào đó, bn có th gim giá mua bng s tin tương t này.

Đ biết thêm thông tin v các vn đ v thuế, vui lòng xem: Hướng dn v Thuế bt đng sn ti Nht Bn 

Tem hoc Du (inkan, 印鑑)

Đ ký tha thun ti Nht Bn vi hiu lc pháp lý, bn s cn có con tem hoc con du được làm bng tên ca bn bng các ký t tiếng Nht, cùng vi bng chng rng bn đã đăng ký con du hp pháp theo tên ca bn vi văn phòng đa phương. 

Thanh Toán S Dư Tin Đt Cc

Bn cũng s cn phi tr s tin đt cc (hoc s dư ca s tin đt cc nếu đã có mt s tin được thanh toán ti thi đim gi thư bày t ý đnh), coi như là mt xem xét pháp lý hoc khon bi thường ng cho vic người mua đang có ý đnh nhp thành mt hp đng ràng buc vi người bán.

Hoàn Thành Đơn Xin Vay Tin

Vào thi đim tha thun mua được thc hin, bn cũng s cn chính thc np đơn xin khon vay nếu bn đã thông qua quá trình sàng lc trước khon vay và bn cn tài chính đ thanh toán toàn b giá mua. Quy trình đăng ký vay chính thc có th tương đi khó khăn và mt mt khong thi gian đáng k. Trung bình, mt khong hai tháng đ hoàn thành đơn xin vay tin.

Bước 6: Thc thi các tài liu cho vay và thc hin kim tra thc tế cui cùng v tài sn

Khi ngân hàng hoàn tt vic bo lãnh đơn xin ca bn và chp thun khon vay ca bn, bn s phi ký vào các tài liu vay vn bng tiếng Nh. Ti Nht Bn, hp đng vay và thế chp khon vay (quyn đ ngân hàng có lãi an toàn trong tài sn thế chp cho khon vay ca bn) thường là mt phn ca cùng mt gói hp đng ( 消費 契約 契約, đc là kinsenshohitaishaku keiyaku ken teitoukensettei keiyaku). Lãi sut cho khon vay thông thường s không bt đu tích lũy vào ngày này, mà đúng hơn là vào thi đim bn thc s nhn được s tin cho vay (được gi là ngày gii ngân).

Đây cũng là thi gian đ kim tra thc đa ln cui cùng v tài sn đ đm bo mi th đu theo đúng kế hoch. Khi s dư ca giá mua được tr cho người bán, s rt khó đ gii phóng giao dch. Đây là dp cui cùng bn có th chc chn rng bn đang mua nhng gì bn d đnh trước khi hoàn thành tha thun.

Bước 7: Nhn tin vay, thanh toán phn còn li ca giá mua và đăng ký thay đi ch s hu

Thường s có mt cuc hp chính thc vi người bán và đi din ca người cho vay đ hoàn tt vic mua nhà mi ca bn.

Bn cũng s mun có mt người ghi chép pháp lý (司法 , shihoushoushi) hin nay đã được người bán y quyn hành đng thay mt cho h đ thay đi đăng ký pháp lý. Người ghi chép pháp lý là người chu trách nhim hoàn tt vic chuyn giao quyn s hu hp pháp đăng ký quyn s hu t người bán cho người mua thay mt người bán và đm bo thay mt cho người mua rng không có khon thế chp bt ng vào phút cui hoc th ba khác tic tùng trên tài sn.

Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi s tho lun v bước này sâu hơn, bao gm:

Nhn Tin Vay và Đăng Ký Tài Sn

Nhn Chìa Khóa và Giy Chng Nhn Lưu Trú

Bước 8: Nhn Chuyn nhượng Tài sn và Chuyn đến

Cui cùng, bn đã sn sàng chuyn đến và bt đu sng ti ngôi nhà mi ca mình. Đng quên np thuế Nht Bn (確定 申告 kakutei shinkoku) trong năm sau khi chuyn đến nhà bn, đ bn có th nhn được li ích ca vic khu tr khon vay thế chp đi vi thuế cá nhân ca bn. Trong mt bài viết tiếp theo, chúng tôi s tho lun v các khon vay thế chp nhà Nht Bn.

Chúng tôi s xut bn các bài viết tiếp theo vi các chi tiết v tng bước trên.4 Responses

jerporp
jerporp

Tháng 6 02, 2021

coupons for cialis 20 mg

tistaws
tistaws

Tháng 5 06, 2021

cialis 20mg

Exicaisiz
Exicaisiz

Tháng 4 15, 2021

http://hcialischeapc.com/ – buy cheap generic cialis online

tistaws
tistaws

Tháng 12 13, 2020

On Sale Online Direct Dutasteride Website Internet Fedex lekImima cheap cialis eloleasory Amoxicillin Strong Urine Smell

Leave a comment