BẤT ĐỘNG SẢN ST HOUSING 東京都新宿区高田馬場 1-17-18 ST高田馬場ビル 7-8F

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT BẢN - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT BẢN - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tháng 6 08, 2021 1 Comment

Dưới đây, chúng tôi sẽ thống kê danh sách các loại thuế liên quan đến việc mua bất động sản ở Nhật Bản. Khi bắt đầu lên kế hoạch giao dịch, bạn nên tham khảo ý kiến của các Chuyên gia tài chính. Các bạn cũng có thể liên hệ với ST HOUSING, với đội ngũ Chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn!

Dưới đây, chúng tôi sẽ thống kê danh sách các loại thuế liên quan đến việc mua bất động sản ở Nhật Bản. Đây là các kiến thức chúng tôi đã rất nỗ lực để có thể mang đến cho các bạn thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Tuy vậy, khi bắt đầu lên kế hoạch giao dịch, bạn nên tham khảo ý kiến của các Chuyên gia tài chính. Các bạn cũng có thể liên hệ với ST HOUSING, với đội ngũ Chuyên gia bằng kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn!
Các loại thuế được tính khi mua hàng
Thuế tem (Thuế nhà nước) (印紙税-Inshizei)


Thuế tem được chi trả cho mỗi hợp đồng. Số thuế sau sẽ được quy định trên tem, và sẽ được đính vào hợp đồng sau khi bổ sung các *biện pháp giảm thiểu.
Giá trên hợp đồng Hợp đồng xây dựng Hợp đồng mua bán bất động sản Hợp đồng vay mượn
Dưới 100万円 ¥ 200 ¥ 500 ¥ 1,000
Dưới 500万円 ¥ 200-1.000 ¥ 1,000 ¥ 2.000
Dưới 1.000万円 ¥ 5.000 ¥ 5.000 ¥ 10.000
Dưới 5.000万円 ¥ 10.000 ¥ 10.000 ¥ 20.000
Dưới 1億円 ¥ 30.000 ¥ 30.000 ¥ 60.000
Dưới 5億円 ¥ 60.000 ¥ 60.000 ¥ 100.000
Dưới 10億円 ¥ 160.000 ¥ 160.000 ¥ 200.000
 * Biện pháp giảm giá:
Số tiền trên được áp dụng cho hợp đồng mua bán bất động sản và xây dựng được ký kết trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Thuế chuyển quyền sở hữu (Thuế nhà nước)
(登録免許税- Tōroku menkyo zei)


Thuế đăng ký bảo quản tài sản, chuyển quyền sở hữu, thế chấp tài sản, v.v. Đất và tòa nhà cần được đăng ký riêng biệt.
Kiểu nhà Thuế suất trước bạ
Nhà mới Đất · Giá trị được đánh giá * x 1,5% (Quy chế chuyển nhượng quyền sở hữu) có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019 · Giá trị được đánh giá x 2,0% (Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019
Nhà · Giá trị được đánh giá x 0,4% (Đăng ký quyền sở hữu) · Biện pháp giảm thiểu: Giá trị được đánh giá x 0,15%
Nhà cũ Đất · Giá trị được đánh giá x 1,5% (Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu) có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019 · Giá trị được đánh giá x 2,0% (Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019
Nhà · Giá trị được đánh giá x 2,0% (Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu) · Biện pháp giảm thiểu: Giá trị được đánh giá x 0,3%
Đăng ký thế chấp · Số tiền yêu cầu x 0,4% (Đăng ký thiết lập thế chấp) 債権額 · Biện pháp giảm thiểu: Giá trị được đánh giá x 0,1%
 * Định giá tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ)
Đây là giá trị được sử dụng để tính thuế, thuế quy hoạch thành phố, thuế mua lại bất động sản, thuế đăng ký và giấy phép (Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu). Số tiền đánh giá được liệt kê trong sổ thuế tài sản của văn phòng chính phủ. Thông thường, khoảng 50 đến 70% chi phí xây dựng cho các tòa nhà và khoảng 70% giá thị trường đối với đất.
Các điều kiện cần thiết để xét duyệt giảm thuế
  1. Hoàn thành việc xây mới hoặc mua lại nhà ở trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.
  2. Diện tích sàn (đăng ký) từ 50m2 trở lên
  3. Bất động sản nhà ở nơi bạn sống
  4. Tài sản được đăng ký trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng mới hoặc ngày mua lại.
  5. Thuộc tính chống cháy như nhà chung cư dưới 25 tuổi, và các tài sản khác như tài sản làm bằng gỗ dưới 20 năm tuổi. Nếu tài sản cũ hơn từng độ tuổi xác định, tài sản đó phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như được chứng nhận là đáp ứng các tiêu chuẩn chống động đất mới hoặc được bảo hiểm bằng bảo hiểm khiếm khuyết đối với những ngôi nhà hiện có đã giao dịch.
  6. Đối với việc xác lập thế chấp là tài sản có đủ các điều kiện trên.

Thuế mua lại bất động sản (Thuế địa phương)
(不動産取得税- Fudōsan shutoku zei)


Thuế được đánh vào việc mua hoặc tặng cho đất đai hoặc các tòa nhà, hoặc xây dựng mới hoặc cải tạo các tòa nhà.
  • Trường hợp Nhà mới (新築住宅- Shinchiku Jūtaku) (Tính cả mở rộng và cải tạo)
  Thuế suất và các biện pháp giảm thiểu
Nhà Giá trị được đánh giá * x 3%
Các biện pháp giảm: (Giá trị được đánh giá - Giảm trừ đặc biệt 1.200万円) x 3%
Các điều kiện cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu:
・Diện tích sàn trên 50m2 đến không quá 240m2 (Căn hộ cho thuê không phải là nhà ở nguyên căn: Diện tích sàn trên 40m2 và không quá 240m2)
Đất Giá trị Đánh giá x 50% x 3%
Có thể khấu trừ số tiền cao hơn trong hai khoản sau vào số thuế trên.
A. 45.000 yên
B. (Giá trị tính theo m2 x 1/2) x (Diện tích sàn tính thuế theo m2 x 2 (dưới 200 m2)) x 3%
Các điều kiện cần thiết để giảm các biện pháp:
・Khi các điều kiện cần thiết để giảm thuế ghi trên “Tòa nhà” được đáp ứng.
・Trước khi thu hồi đất: Khi một tòa nhà trên đó được xây dựng mới trong vòng 3 năm kể từ khi thu hồi đất (Có giá trị trước ngày 31 tháng 3 năm 2021)
・Trước khi xây dựng tòa nhà: Khi một khu đất được cho thuê và sau đó được mua lại trong vòng 1 năm sau khi một tòa nhà mới được xây dựng trên đó.
* Giá trị đánh giá: Giá trị đánh giá của tài sản cố định
  • Trường hợp nhà cũ (中古住宅- Chūko Jūtaku)
  Thuế suất và các biện pháp giảm thiểu
Nhà Giá trị được đánh giá * x 3%
Các biện pháp giảm: (Giá trị được đánh giá - Giảm trừ đặc biệt 1.200万円) x 3%
Ngày hoàn thành Số tiền khấu trừ
1 tháng 4 năm 1976 - 30 tháng 6 năm 1981 350万円
1 tháng 7 năm 1981 - 30 tháng 6 năm 1985 420万円
1 tháng 7 năm 1985 - 31 tháng 3 năm 1989 450万円
1 tháng 4 năm 1989 - 31 tháng 3 năm 1997 1.000万円
Sau 1 tháng 4 năm 1997 1.200万円
Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đáp ứng những điều sau:
・Một tài sản nhà ở cho nơi ở của chính mình
・Tổng diện tích sàn trên 50m2 và không quá 240m2
・Thuộc tính nhà phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
1. Được xây dựng sau ngày 1 tháng 1 năm 1982 (Điều này phải được xác minh bằng cách tham khảo ngày hoàn thành ghi trên sổ cái thuế tài sản của văn phòng chính quyền địa phương)
2. Không đáp ứng các yêu cầu của điều kiện 1, nhưng đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn chống động đất mới hoặc được bảo hiểm cho bảo hiểm khiếm khuyết (瑕疵保険-Kashihoken) đối với những ngôi nhà hiện có đã giao dịch.
Đất Giá trị được đánh giá x 3%
Các biện pháp giảm: (Giá trị được đánh giá x 1/2 x 3%) - Khấu trừ (Số tiền cao hơn của A hoặc B sau đây)
A. ¥ 45.000
B. (Giá trị tính theo m2 x 1/2) x (Diện tích sàn tính thuế m2 x 2 (dưới 200 m2) x 3%
Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đáp ứng những điều sau:
・Khi các điều kiện cần thiết để giảm thuế ghi trên “Tòa nhà” được đáp ứng.
・Trước khi thu hồi đất: Khi một tòa nhà trên đó được mua lại trong vòng 1 năm sau khi thu hồi đất
・Trước khi xây dựng tòa nhà: Khi một khu đất được cho thuê và sau đó được mua lại trong vòng 1 năm sau khi một khu nhà ở mới được xây dựng trên đó.
* Giá trị đánh giá: Giá trị đánh giá của tài sản cố định
Thuế để bảo lưu tài sản (財産を留保するための税金)

Thuế tài sản cố định (Thuế địa phương) (固定資産税- Koteishizanzei)


Một người sở hữu bất động sản kể từ ngày 1 tháng 1, có trách nhiệm nộp các loại thuế sau đây trong cùng một năm. Trong niên khóa này, khi tài sản được chuyển nhượng, người mua phải thanh toán các khoản thuế còn lại trong năm (trên cơ sở tỷ lệ) cho người bán khi mua. Người bán phải trả tổng số thuế đó cho chính phủ.
  Thuế suất và các biện pháp giảm thiểu
Đất  Giá trị thẩm định x 1,4%
Biện pháp giảm:
- Đối với diện tích đất không quá 200m2, Giá trị thẩm định giảm xuống còn 1/6.
- Đối với diện tích đất trên 200m2, giá trị định giá giảm xuống còn 1/3.
Các điều kiện cần thiết để làm thủ tục giảm:
Bất động sản nhà ở phải tồn tại trên đất kể từ ngày 1 tháng 1 của năm tính thuế.
  Thuế suất và các biện pháp giảm thiểu
Nhà · Giá trị thẩm định x 1,4%
Biện pháp giảm:
Đối với diện tích sàn không quá 120m2, số thuế được giảm còn 1/2 trong thời hạn:
- Nhà ở: Trong 3 năm sau khi hoàn thành.
- Căn hộ: Trong 5 năm sau khi hoàn thành. · Đối với các tòa nhà được xây dựng mới trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đáp ứng những điều sau:
50% tổng diện tích sàn trở lên được sử dụng làm không gian ở và tổng diện tích (diện tích sàn + diện tích chung chia nhỏ) phải lớn hơn 50m2 và không quá 280m2.
Thuế hoạch định thành phố (Thuế địa phương)
(都市価格税-Toshikakakuzei):


Thuế Quy hoạch Thành phố được tính đối với những người sở hữu bất kỳ tài sản nào trong phạm vi các quận nội thành hoặc quận quy hoạch thành phố do chính quyền địa phương chỉ định.
  Thuế suất và các biện pháp giảm thiểu
Đất Giá trị định giá x 0,3%
Biện pháp giảm:
- Đối với diện tích đất không quá 200m2, giá trị đánh giá giảm xuống còn 1/3.
- Đối với diện tích đất trên 200m2, giá trị Thẩm định giảm xuống còn 2/3.
Nhà Giá trị định giá x 0,3%
Các biện pháp giảm: Không áp dụng
Các điều kiện cần thiết để làm thủ tục giảm: Bất động sản nhà ở phải tồn tại trên đất kể từ ngày 1 tháng 1 của năm tính thuế.
Như các bạn đã biết, vấn đề về thuế luôn rất phức tạp và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Khi bắt đầu cho một kế hoạch giao dịch, hãy liên hệ cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn bởi các Chuyên gia với hiểu biết và vốn kinh nghiệm sâu rộng!
Nguồn: https://www.realestatetokyo.com/buy/property-cost-tax/
Tổng hợp: ST HOUSING


1 Response

Doan thi Dung
Doan thi Dung

Tháng 6 06, 2023

Chào ad, cho em hỏi giờ mua nhà đã xây dựng được 43 năm,thì em cần đóng nhứng loại thuế gì và 1 năm đóng khoản bao nhiêu tiền ạ.

Leave a comment